DLACZEGO POSILAĆ SIĘ?

W rozdziale „Wstęp, czyli o siłach natury” wspomniałem, że elektrony – niezbędne dla podtrzymywania procesów życiowych mogą być wyzwalane nie tylko na skutek działania różnego rodzaju promieniowań płynących z Kosmosu, ale także w trakcie reakcji chemicznych i biochemicznych zachodzących w naszym organizmie, bowiem na reakcje chemiczne można spojrzeć również jako na procesy wiązania i uwalniania elektronów. Bioelektronicy stwierdzają wręcz, że metabolizm to przepływ elektronów w białkowym substracie. Aby jednak w procesach chemicznych i biochemicznych uwalniała się i wiązała dostateczna liczba elektronów, nasze pożywienie musi być „energetycznie posilne”, odbudowywać ciągle aminokwasy i białka, lecz także powinno zawierać wiele różnorodnych enzymów, bowiem system enzymatyczny normuje dwukierunkowy ruch elektronów. Enzymy (a takimi są między innymi witaminy, mikroelementy, fermenty zawarte na przykład w produktach pszczelich czy ziołowych przyprawach trawiennych) dozują nie tylko energię słoneczną, ale też energię uwalnianą w procesach biochemicznych. Dlatego rozdział „Jeść, czy posilać się?” poświęcam przede wszystkim składnikom naszego pożywienia, zawierającym różnego rodzaju enzymy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>