ODDYCHAJ PRAWIDŁOWO!

Nasze płuca to gąbczasta, złożona z pęcherzyków porowata tkanka, pokryta cienkim, ale mocnym workiem zwanym opłucną. Jeśli spojrzymy na nie z punktu widzenia fizjologa, a więc od strony budowy, czynności ! przemian biochemicznych, to stwierdzimy, że dostarczają one organizmowi przede wszystkim tlenu niezbędnego w procesie spalania, a usuwają przy wydechu zbędny dwutlenek węgla. Bioelektronik natomiast zauważa, że na ogromnej powierzchni pęcherzyków płucnych (od 30 do 100 metrów kwadratowych przy pełnym głębokim wdechu) odbywa się przekazywanie krwinkom ładunków elektrycznych pochodzących z powietrza. Dla naszego życia ważne są i cząsteczki tlenu i owe porcje ładunków, głównie elektronów, które przez hinduskich jogów nazwane zostały praną – energią życia. W praktyce interesuje nas jakość wdychanego powietrza i umiejętność głębokiego, pełnego oddechu.

Bez przyjmowania pokarmu człowiek może wytrzymać kilka tygodni, bez wody – kilka dni, bez powietrza – zaledwie kilka minut. Dlatego oddychanie trzeba uznać za najważniejszą funkcję, od której zależą wszystkie pozostałe czynności organizmu.

W ciągu jednego dnia każdy z nas wykonuje około dwadzieścia tysięcy wdechów i wydechów. Jednak u większości ludzi współczesnej cywilizacji te dwadzieścia tysięcy oddechów – to dwadzieścia tysięcy dziennie nie w pełni wykorzystanych okazji poprawienia naszego samopoczucia i zdrowia. Niestety, coraz częściej zatracamy zdolność prawidłowego, naturalnego oddychania, wykorzystując górną, środkową albo tylko dolną część płuc. Rzadko oddychamy całą ich powierzchnią. Przyczyn tego jest wiele, przede wszystkim jednak brak ruchu, nieprawidłowe ułożenie ciała podczas stania, siedzenia i chodzenia. Prowadzi to w konsekwencji nie tylko do trwałych wad postawy, ale i płytkiego oddechu z powodu osłabiania mięśni klatki piersiowej i brzucha (a zatem i przepony – płaskich mięśni oddzielających klatkę piersiową od jamy brzusznej). U nieprawidłowo oddychających ludzi rozróżnić można trzy typy oddychania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>